در افق 1410 :

شرکت نان قدس رضوی اولین انتخاب براي مصرف كنندگان و يكي از سه شركت برتر ايران در صنعت فرآورده های آردی کشور خواهد بود.

بیانیه مأموریت

شركت نان قدس رضوي تولید کننده برتر فرآورده های آردی شامل انواع کیک ، کلوچه ، ویفر ، بیسکوئیت ، دونات ، اشترودل و نان  با تکیه بر سرمایه های انسانی متخصص و خلاق و فناوریهای بروز جهانی و بومی ، همواره سعی خواهد نمود با ارزش آفرینی برای کلیه ذینفعان ، محصولات سلامت محور وبا قیمت مناسب برای تمامی اقشار جامعه تولید نموده و با ارتقای مستمر کیفیت و ایجاد روابط قوی با مصرف کنندگان ، بهترین محصولات و خدمات را به آنها ارائه نماید .

برای دستیابی به این مهم ، رعایت مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی ، ارتقای سطح علمی کارکنان ، استفاده از سیستمهای نوین مدیریتی و نگاه به بازارهای صادراتی راهگشای آینده خواهند بود.

تصاویر مرتبط