جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد فروشگاه ها با آقای مهندس خمر به شماره تلفن 09155191304 تماس حاصل نمایید.

لیست فروشگاه های اصلی فروش در سطح شهر مشهد:

 • # عنوان آدرس تلفن نام مسئول
  فروشگاه شماره 1 - شعبه مرکزی مشهد - میدان قائم - آزادی 52 05136658013 رضا دانشی
  فروشگاه شماره 2 - باب الجواد ورودی حرم مطهر - از سمت خیابان خسروی 05132234909 امیر مظفری
  فروشگاه شماره 3 - نواب ورودی حرم مطهر-از سمت خیابان نواب صفوی 05133667111 علیرضا نیک پور
  فروشگاه شماره 4 - مصلی مشهد بلوار مصلی 05133659452 علیرضا نیک پور
  فروشگاه شماره 5 - طبرسی حرم مطهر-از سمت خیابان طبرسی 05132242855 محمد رضا صبوری
  فروشگاه و قنادی شماره 6 - بلوار سجاد مشهد - بلوار سجاد 05137604157 امید طالبی