.در دومین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت شرکت نان قدس رضوی موفق به دریافت گواهی تعهد به تعالی و پیشرفت گردید 

مطالب مرتبط: No content items.

تصاویر مرتبط