جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد نمایندگی های خارجی با آقای مهندس حسنی به شماره تلفن 09151002410 تماس بگیرید.

لیست نمایندگی های فروش در خارج کشور:

 • ردیف نام نمایندگی کشور شهر کد کشور و کد شهر تلفن ایمیل
  دفتر نمایندگی کالیفرنیا در آمریکا دفتر نمایندگی کالیفرنیا در آمریکا آمریکا کالیفرنیا 1-818-995-1020
  دفترنمایندگی کابل افغانستان دفترنمایندگی کابل افغانستان افغانستان کابل
  دفتر نمایندگی هرات در افغانستان دفتر نمایندگی هرات در افغانستان افغانستان هرات
  دفتر نمایندگی قندهار در افغانستان دفتر نمایندگی قندهار در افغانستان افغانستان قندهار
  دفتر نمایندگی مزارشریف در افغانستان دفتر نمایندگی مزارشریف در افغانستان افغانستان مزارشریف
  دفتر نمایندگی نیمروز در افغانستان دفتر نمایندگی نیمروز در افغانستان افغانستان نیمروز
  دفتر نمایندگی فراه در افغانستان دفتر نمایندگی فراه در افغانستان افغانستان فراه
  دفتر نمایندگی دبی در امارات دفتر نمایندگی دبی در امارات امارات دبی
  دفتر نمایندگی کراچی در پاکستان دفتر نمایندگی کراچی در پاکستان پاکستان کراچی
  دفتر نمایندگی کویته در پاکستان دفتر نمایندگی کویته در پاکستان پاکستان کویته
  دفتر نمایندگی پنج گور در پاکستان دفتر نمایندگی پنج گور در پاکستان پاکستان پنج گور
  دفتر نمایندگی دوشنبه در تاجیکستان دفتر نمایندگی دوشنبه در تاجیکستان تاجیکستان دوشنبه
  دفتر نمایندگی خجند در تاجیکستان دفتر نمایندگی خجند در تاجیکستان تاجیکستان خجند
  دفتر نمایندگی عشق آباد در ترکمنستان دفتر نمایندگی عشق آباد در ترکمنستان ترکمنستان عشق آباد
  دفتر نمایندگی ماری در ترکمنستان دفتر نمایندگی ماری در ترکمنستان ترکمنستان ماری
  دفتر نمایندگی بغداد در عراق دفتر نمایندگی بغداد در عراق عراق بغداد
  دفتر نمایندگی ;کربلا در عراق دفتر نمایندگی ;کربلا در عراق عراق کربلا
  دفتر نمایندگی نجف در عراق دفتر نمایندگی نجف در عراق عراق نجف
  دفتر نمایندگی بصره در عراق دفتر نمایندگی بصره در عراق عراق بصره
  دفتر نمایندگی حله در عراق دفتر نمایندگی حله در عراق عراق حله
  دفتر نمایندگی سماوه در عراق دفتر نمایندگی سماوه در عراق عراق سماوه
  دفتر نمایندگی ناصریه در عراق دفتر نمایندگی ناصریه در عراق عراق ناصریه
  دفتر نمایندگی مسقط در عمان دفتر نمایندگی مسقط در عمان عمان مسقط