فرم تماس

راه های تماس

راه های ارتباطی جهت ارتباط با بخش های مختلف شرکت نان قدس رضوی در زیر ذکر شده است .


دفتر مدیریت عامل

 • آدرس: آزادی 52 – شرکت نان قدس رضوی – ساختمان اداری – دفتر مدیرعامل
 • تلفن: 051-36654700
 • فکس: 051-36658000
 • کد پستی: 91735-419
 • ایمیل: info@nanrazavi.ir

روابط عمومی

 • آدرس: آزادی 52 – شرکت نان قدس رضوی – ساختمان اداری
 • تلفن: 051-36654002
 • فکس: 051-36658000
 • کد پستی: 91735-419
 • ایمیل: info@nanrazavi.ir

کارخانه

 • آدرس: آزادی 52 – شرکت نان قدس رضوی
 • تلفن: 8-051-36654002
 • فکس: 051-36658000
 • کد پستی: 91735-419
 • ایمیل: info@nanrazavi.ir

فروش

 • آدرس: مشهد – آزادی 52 شرکت نان قدس رضوی
 • تلفن: 051-36658002
 • فکس: 051-36658001
 • کد پستی: 91735-419
 • ایمیل: info@nanrazavi.ir

واحد ارتباط با مشتریان

 • آدرس: مشهد – آزادی 52
 • تلفن: 051-36661002
 • فکس: 051-36658001
 • کد پستی: 91735-419
 • ایمیل: CRM@nanerazavi.com