کیکی عصرانه شکلاتی

کد:

وزن:

ابعاد جعبه:

تعداد در جعبه:

ماندگاری:

گروه محصول: کیک های روغنی