کلوچه قند عسل

کد:

وزن: 75+-4

ابعاد جعبه:

تعداد در جعبه: 50

ماندگاری: 4 ماه

گروه محصول: کلوچه