پسته رضوی

کد:

وزن:

تعداد در کارتن:

تعداد در جعبه:

ماندگاری: 6 ماه

طعم محصول: نمکی

ترکیبات: پسته- نمك تصفيه شده

گروه محصول: سایر محصولات

جدول انرژی:

انرژي 566.7
روغن 45.7
قند  7.7
نمك 1.67
اسيد چرب ترانس 0