نبات تک عددی نی دار

کد:

وزن:

تعداد در کارتن:

تعداد در جعبه:

ماندگاری: 24 ماه

طعم محصول: زعفران

ترکیبات: شكر -زعفران- آب

گروه محصول: سایر محصولات

جدول انرژی:

انرژي 293.33
روغن 0
قند  73.33
نمك 0.01
اسيد چرب ترانس 0