نان کاک با شیره انگور و تزئین سیاه دانه

کد:

گروه محصول: سایر محصولات

پروانه ساخت:
انرژی0کیلوکالری
قند0گرم
چربی0گرم
نمک0گرم
اسیدهای چرب ترانس0گرم