روغن کنجد

کد:

وزن:

تعداد در کارتن:

تعداد در جعبه:

ماندگاری:

طعم محصول:

ترکیبات:

گروه محصول: سایر محصولات

جدول انرژی:

انرژی

xx گیلو گالری

قند

xx گرم

چربی

xx گرم

نمک

xx گرم

اسیدهای چرب ترانس

xx گرم