رطب مضافتی

کد:

وزن:

تعداد در کارتن:

تعداد در جعبه:

ماندگاری: 2 ماه

طعم محصول:

ترکیبات: خرما

گروه محصول: سایر محصولات

جدول انرژی:

انرژي 315.7
روغن 0.28
قند  75.2
نمك 0
اسيد چرب ترانس 0