رطب مضافتی

کد: 00131-3008

وزن:

تعداد در کارتن: 12 عدد

تعداد در جعبه:

ماندگاری: 2 ماه

طعم محصول:

ترکیبات: خرما

گروه محصول: سایر محصولات

جدول انرژی:

انرژي 315.7
روغن 0.28
قند  75.2
نمك 0
اسيد چرب ترانس 0