تاپ اشترودل شکلاتی

کد:

وزن:

ابعاد جعبه:

تعداد در جعبه:

ماندگاری:

گروه محصول: نان لایه ای مغز دار (اشترودل شیرین)

تاپ اشترودل شکلاتی