شرکت نان قدس رضوي در نظر دارد انجام خدمات نظافتی و بهداشت محیط را به شركتهاي
واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند تا پایان وقت اداری تاريخ 1397/04/12 جهت بازديد
و تحویل پاکت حاوی مدارک شركت در مناقصه به دبيرخانه شركت به نشاني مشهد – ابتداي بزرگراه آسيايي، نبش ميدان بزرگ قائم، شركت نان قدس رضوي مراجعه نمایند .

زمان بازديد و ارائه پيشنهاد همه روزه از ساعت 8 صبح الي 14 بجز روزهاي تعطيل

جهت اطلاع از جزئیات مناقصه فایل زیر را دانلود نمایید.

http://nanerazavi.com/Media/Default/News/Tender

مطالب مرتبط: آگهی مناقصه عمومی تامین غذای پرسنل

تصاویر مرتبط