اشترودل کوکو سبزی جعبه ای

کد:

تعداد در کارتن: 8

تعداد در جعبه: 4

گروه محصول: اشترودل غذایی

پروانه ساخت:
انرژی0کیلوکالری
قند0گرم
چربی0گرم
نمک0گرم
اسیدهای چرب ترانس0گرم