اشترودل جوجه کباب

کد:

وزن:

ابعاد جعبه:

تعداد در جعبه:

ماندگاری:

گروه محصول: نان لایه ای مغز دار (اشترودل غذایی)